Mjerna tehnika & napajanje strujom

Što vrijedi znati o mjernoj tehnici !

Šta su mjerni instrumenti?

 Strujni brojač Strujni brojač je također u mjernom uređaju
U mjernoj tehnici za upotrebu u industriji i u radionici upotrebljavaju se uređaji koji mjere različite fizičke veličine.

Oni uključuju parametre kao što su električna struja, napon, otpornost ili frekvencija. Veličine kao snaga, pritisak i zvuk se također mogu mjeriti kao i temperatura elemenata i okoline. Također plinovi, tekućine i elektromagnetna polja se mogu veoma precizno obuhvatiti odgovarajućim uređajima 

Za obavljanje tih mjerenja ili prikaza i postavljanja vrijednosti i signala u trgovini Conrad su vam dostupni razni mjerni uređaji.

Općenito mjerne uređaje dijelimo na mobilne i stacionarne. Ručni uređaji su idealni za upotrebu od strane kupca ili u promjenjivim okruženjima. Stacionarni mjerni uređaji kao što su samostalni uređaji i uređaji za spajanje s računarom su prikladniji za radionice, laboratorije ili za dugoročno korištenje.

Kako funkcionišu mjerni instrumenti?

Mjerni uređaji mjere vrijednosti putem mehaničkih, optičkih ili elektičnih senzora koje su apsolutne vrijednosti ili ih porede s referentnom vrijednosću (zadana vrijednost). 

Za razliku od testera, pravi mjerni uređaji kao što su mjerni uređaji za okolinu ili multimetri prikazuju vrijednosti koje se ne interpretiraju, nego zahtijevaju procjenu stručnjaka. S druge strane, testeri i ispitni uređaji djelomično emitiraju optičke ili zvučne signale kada su određena mjerna područja dosegnuta ili pala ispod ili premašena referentnu vrijednost. Laboratorijski mjerni uređaji, koji su također dio mjerne tehnike, ponekad imaju ne samo mjerenje signala, nego i signalne funkcije, kao što su generatori funkcija.

U Njemačkoj se primjenjuje standard DIN 1319 u području mjerne tehnike. 

Različite vrste mjernih uređaja

Odaberite iz Conrad-ovog asortimana visokokvalitetne laboratorijske instrumenate, multimetre, opreme za testiranje i ispitivanje te mjerne uređaje za okoliš!

Testeri i testni uređaji

Od 2-polnih testera napona, mjernih uređaja snage, mjernih uređaja uzemljenja i izolacije sve do mjernih uređaja za broj obrtaja i oscilacija možete pronaći različite testere i ispitne uređaje raznih fizičkih veličina.

Za mjerenje materijala postoje testeri tvrdoće i debljine materijala te mikroskopi i endoskope kamere za vizualni pregled. 

Testirajte telefone, VDE testni uređaji i drugi specijalni uređaji za stručnjake - kod nas ćete naći sve što vam je potrebno.


Na testere i ispitne uređaje >>

Laboratorijski mjerni uređaji

U laboratorijskim i radioničkim sredinama koriste se profesionalni mjerni uređaji koji su prilagođeni posebnim laboratorijskim uvjetima. Među laboratorijskim mjernim uređajima u Conrad-ovoj ponudi nalaze se među ostalom električna opterećenja koja predsavljaju funkcionalno suprotnost od strujnog napajanja. Pored toga naći ćete generatore funkcija kao i logičke analizatore za provjeru toka signala. Osciloskopi i spektrum analizatori generišu signale prema vremenskom ili frekvencijskom opsegu.

Laboratorijski mjerni uređaji dostupni u Conradu se nadopunjuju sa USB modulima za prikupljanje podataka i drugim priborom.

Na laboratorijske mjerne uređaje >>

Multimetri

U principu, multimetri mjere struju, napon i električnu otpornost. Pojedini uređaji u Conrad-ovoj ponudi mjere frekvenciju, kapacitet kondenzatora ili dodatno testiraju funkciju dioda ili vodova. 

U Conrad-ovom sortimentu ćete naći  multimetre u vrstama ručnih multimetara za mobilnu upotrebu, stolne multimetre za radionička i laboratorijska okruženja kao i strujna kliješta. 

Nudimo multimetre za sljedeće mjerne kategorije:

CAT I za strujna kola bez spajanja na mrežu
CAT II za uređaje na niskonaponskim mrežama
CAT III za mjerenja na građevinskim instalacijama
CAT IV na mjestima prenosa na niskonaponske instalacije, kao što su kućne razvodne kutije.

Na multimetre >>

Ekološki mjerni uređaji

Okolišni faktori kao temperatura, vlažnost, zračenja, zvuk i zagađenost su u mjernoj tehnici od velike važnosti.

Na području mjernih instrumenata za okoliš Conrad vam nudi sveobuhvatnu paletu anemometara, uređaja za mjerenje vlažnosti i tekućine te uređaja za mjerenje emisija plinova i zagađenosti zraka. U trgovini se također mogu naći uređaji za mjerenje snage, pritiska, uređaji za mjerenje temperature i uređaji za određivanje elektromagnetnih veličina (kao što su elektrosmog ili radioaktivnost).

Za dugoročno stjecanje takvih mjernih podataka i mogućnost kasnije analize, zapisivači podataka su koristan dodatak. Oni su kod nekih uređaja osnovni dio samog uređaja, a na drugima ih se može opcionalno povezati.

Na mjerne uređaje okoliša >>

Na šta treba paziti pri kupovini mjernih uređaja?

Koji instrument najbolje odgovara vašoj svrhi zavisi od niza faktora:

  • Tip: Ručni uređaj ili samostalni uređaj? To je pitanje vezano za okruženje željene implementacije. Ako želite vrđiti mobilna mjerenja, na primjer, jer često putujete ka kupcima, ručni uređaji su tada pravi izbor. U fiksnim laboratorijskim ili radioničkim okruženjima ili u stalnom korištenju, stacionarni uređaji mogu biti prikladniji, pogotovo jer oni često nude veći raspon funkcija. 
  • Mjerni opseg: Mjerni uređaji su dobri samo ako se koriste na prikladan način. To znači da mjerni rasponi uređaja moraju biti unutar raspona u kojem će se uređaj koristiti. Također obratite pažnju na specificiranu tačnost vrijednosti i da li su za vas relevantne apsolutne ili referentne vrijednosti na zadanu vrijednost.
  • Pribor: Obratite pažnju da li vam treba dodatni pribor, kao što su pribor za bilježenje podataka, pribor za procjenu ili prijenos podataka. Za samostalne uređaje to obično nije slučaj. Priključci kao što su USB portovi ili memorijske kartice mogu također biti korisni. 

Šta se podrazumijeva pod strujnim napajanjem?
 Laboratorijsko napajanje Laboratorijska napajanja moraju zadovoljiti mnoge zahtjeve.
U industriji, radionici i tehnici pojam napajanja koristi se za sve uređaje koji napajaju priključene uređaje s potrebnom energijom. Nije bitno da li se uređaj mora napajati istosmjernim ili izmjeničnim naponom. Također je nevažno je li istosmjerni ili izmjenični napon dostupan kao izvor napona.

Ali nije samo prilagodba napona važna za napajanje. Također je odlučujući faktor prilagodba snage. Naravno, napajanje mora biti u stanju napajati uređaj s dovoljnom snagom. Čak i pri punom opterećenju, napon napajanja ne smije pasti. S druge strane, prevelike dimenzije napajanja nepotrebno povećava troškove nabave i pogona.

Ovisno o namjeni, napajanja koja mi nudimo su namijenjena za mobilnu upotrebu, za stacionarnu upotrebu ili za fiksnu ugradnju.

Kako funkcionišu stujna napajanja?
U većini slučajeva strujno napajanje se sastoji od mrežnog adaptera koji je priključen na izmjenični mrežni napon. Mrežni adapter pretvara 230V izmjenični napon na niži istosmjerni napon. Napon se transformiše na niži nivo, ispravi, te zatim poravna kondenzatorima. Mrežni adapteri s integriranom stabilizacijom napona generiraju izlazni napon na konstantnoj razini. Bez obzira na to da li je napajanje izloženo maksimalnom opterećenju ili praznom hodu bez opterećenja.

Situacija je drugačija s izvorima napajanja koji već rade s istosmjernim naponom. Budući da se istosmjerni napon ne može transformirati, napajanje mora u brzom ritmu uključiti i isključiti ulazni napon. Ovaj umjetni izmjenični napon može se vrlo učinkovito transformirati zahvaljujući visokoj frekvenciji prebacivanja. Zavisno o izvedbi strujnog kruga se od istosmjernog napona od npr. 12 V može generirati 24 V ili čak 230 V izmjeničnog napon.

Koje postoje vrste strujnih napajanja?

Adapter

 

 

Mrežni trafoi

Mrežni adapteri vjerovatno predstavljaju najveću grupu strujnih napajanja. Ovo nije iznenađujuće, budući da se mnogi uređaji ili moduli unutar uređaja i sistema ne mogu direktno napajati sa 230 V / 50 Hz izmjeničnim naponom.

Da bismo mogli ponuditi pravo rješenje za svaku upotrebu, u ponudi imamo široki asortiman mrežnih adaptera i u najrazličitijim klasama performansi.

Na mrežne adaptere i uređaje >>

Mrežni trafoi nisu samo dijelovi jednog mrežnog adaptera. Čak i samostalni i bez dodatnih vanjskih krugova, mogu poslužiti kao napajanje. Kao npr. kod napajanja LED rasvjete za vanjsku upotrebu.

Pored redukcije napona kod trafoa postoji i galvanski prekid koji time prvobitno predstavlja električnu sigurnost. Zbog toga se za održavanje, servis i laboratoriju koriste specijalni prekidni transformatori. Ovo su samo neki od primjera široke upotrebe transformatora.
Na transformatore >>

Izmjenični napon-regulator

DC/DC-pretvarači

Napajanja s regulatorom u obliku regulatora izmjeničnog napona ili prigušivača predstavljaju perfektnu upotrebu kod upravljanja motora.

To omogućava da se broj obrtaja elektromotora može klizno podesiti tj. da se može jednostavno prilagoditi savršenoj radnoj brzini.

Ali i rasvjeta i ploče za grijanje se tako mogu idealno koristiti. Ali pazite se: Nije svaki regulator napona prikladan za svaki tip opterećenja.

Na regulatore izmjeničnog napona >>

Generisanje istosmjernog napona niže vrijednosti od istosmjernog napona je tehnički veoma jednostavno.

Situacija je drugačija ako izlazni napon treba biti veći ili čak izmjenični napon od 230 V sa sinusoidnim oblikom.

Ako je tada potrebna i velika izlazna snaga onda ona postaje zaista skupa. Ali i ovdje imamo pravo riješenje za svaku upotrebu.

Na DC/DC-pretvarače i invertore >>

Neprekidni izvori napajanja (UPS)

Generatori struje, agregati

Sadržaj Excel tabela, Word dokumenata ili drugih aplikacijskih programa gubi se u sekundama ako se napajanje izgubi. Neugodno ako trenutno stanje nije sačuvano.

Često je dovoljan kratak prekid napajanja i sadržaj ekrana se raspada u ništa. Sa neprekidnim napajanjem imate dovoljno vremena da sačuvate trenutne podatke i izbjegnete neugodan gubitak podataka.

Na neprekidne izvore napajanja >>

Prekid napajanja električnom energijom, koji je kod kuće najneugodniji, može biti katastrofa za zanatlije i trgovce.

Koliko je dobro kada se možete osloniti na generator koji bar održava rad glavnih sistema.

Nesreće i finansijski gubici koji proizilaze iz gubitka rada i kašnjenja u planiranju se lako izbegavaju.

Na generatore struje i agregate >>

Na šta treba paziti pri kupovini strujnih napajanja?

Idealno napajanje može se naći prilično jednostavno, ako se uzmu u obzir slijedeće tačke tj. odgovori na pitanja.

  • Vjerovatno najvažniji kriterijum je vrsta upotrebe. Za šta vam je potrebno napajanje i koji je tačno vaš zadatak? Da li mi je potreban mrežni adapter, pretvarač napona ili neprekidni izvor napajanja?
  • Treba li napajanje ugraditi u uređaje, razvodne ormare i sisteme ili je potrebno eksterno napajanje?
  • Koji ulazni napon imam na raspolaganju i koji mi je izlazni napon potreban? Da li je dovoljan jedan izlazni napon ili je potrebno nekoliko napona i različitih polariteta?
  • Kolika je potrošnja priključenog uređaja? Potrošnja energije potrošača zavisi od potrebne snage.
  • Koje dodatne uslove treba ispuniti? Da li napajanje mora imati zaštitu od prskanje ili mora biti redudantno?
  • Uz pomoć ove kontrolne liste, brzo ćete pronaći savršeno napajanje za vas.

Na kategoriju s proizvodima >>

Omiljeni proizvodi

295.00 KM

VOLTCRAFT PL-130 AN Anemometar

Najprodavaniji artikli

57.00 KM

74.00 KM

Ispitivač fazne rotacije VC-32

120.00 KM

Digitalni multimetar VC175

62.00 KM

Voltcraft digitalni multimetar VC130-1 CAT III 250 V count: 2000

Naša preporuka

230.00 KM

Višenamjenski tester MT-52

110.00 KM

Digitalni multimetar VC155

455.00 KM

Mjerni uređaj za diferencijskitlak testo 510