Vraćanje proizvoda

Ukoliko proizvodom niste zadovoljni možete ga vratiti u roku od 15 dana od prijema robe. Trošak povrata proizvoda na adresu prodavača snosi kupac.
Uslovi koji trebaju biti ispunjeni kako bi se odobrijo povrat robe su:

 • Proizvod mora biti u izvornom stanju, neoštećen u orginalnom pakovanju
 • Uz povrat proizvoda mora biti priloženo orginal ili kopija fiskalnog računa I garantni list ( samo za proizvode vrijednosti preko 100,00 KM MPC)

Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi za povrat robe, kupac ima sljedeće mogućnosti u opticaju:  

 • Povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa u roku propisanom u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)
 • Izvršiti zamjenu za drugi odgovarajući proizvod po odabiru kupca
 • Zadržati uplaćeni iznos kao avans za narednu kupovinu

Proizvode možete vratiti na sljedeću adresu i to: 
Architektengruppe S71 doo Sarajevo
Kolodvorska 12
71000 Sarajevo

Od ovog su izuzeti sljedeći proizvodi koji se na žalost ne mogu vratiti

 • Ako se ukloni ili ošteti sigurnosna naljepnica na originalnoj ambalaži sa audio ili video proizvoda, računalnog programa ili video igre;
 • Novine, časopisi i periodične publikacije;
 • Proizvodi prilagođeni ličnim potrebama kupca;
 • Proizvodi u elektroničkom obliku koji su preuzeti s interneta (Softver);
 • Knjige koje nisu zapakovane u originalnoj ambalaži;
 • Osobna računala dizajnirana u skladu sa specifikacijama, uključujući instalaciju i konfiguraciju hardvera i softvera;
 • Modeli koji su u djelomično ili u cijelosti sastavljeni od strane kupca;
 • Ako se ukloni sigurnosna naljepnica na originalnoj ambalaži baterija, akumulatora, kablova, sijalica, komponenata, i svih ostalih drugih proizvoda;
 • Proizvodi za jednokratnu upotrebu;
 • Zamjenski dijelovi;
 • Korištene pre-paid kartice;
 • Materijali koji se prodaju na metar i potrošni materijali;

 

 

Garancija

Prodavač garantira da proizvodi do roka predaje kupcu posjeduju dogovorenu kvalitetu i da su bez nedostataka kao i da se mogu koristiti za deklariranu namjenu, sukladno uputama proizvođača. 
Kupac je prilikom prijema naručenih proizvoda pregledao pošiljku da li je potpuna i da li ima vidljivih nedostataka. 
Ukoliko kupac utvrdi neki skriveni nedostatak isti će biti otklonjen u garantnom roku u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015). 
Garantni rok vrijedi dvanaest mjeseci ukoliko nije drugačije navedeno i počinje sa danom predaje robe kupcu. 
U slučaju da je proizvod isporučen sa nedostatkom , kupcu se odobrava novi zamjenski proizvod u periodu trajanja garancije. Od opštih uvjeta o garanciji su izuzeti nedostaci koji su prouzrokovani nestručnim rukovanjem, ili prekomjernoj eksploataciji uređaja (npr. Korištenje hobi alata u profesionalne svrhe).