Rezervni djelovi

U AGS71 možete pronaći rezervne dijelove za mnoge proizvode. Prilikom slanja zahtjeva za zamjenske ili rezervne dijelove potrebno je dati sljedeće podatke:
 

  • Broj kupca (ako je moguće) i adresu
  • E-mail na koji se možete kontaktirati
  • Telefonski broj u slučaju daljnjih pitanja
  • Vrstu i broj dijela proizvoda
  • Detaljan opis potrebnih rezervnih dijelova i količinuImajte na umu da se rezervni dijelovi ne mogu vratiti!