Isušivači zraka3

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Krajnji potrošač: +387 33 712-390
E-Mail: info@ags71.ba

KONDENZACIJSKI SUŠAČI ZRAKA S TEHNIKOM KOMPRESORA

Tehničke razlike i način rada hladnih sušača s kompresorom

Budući da se većina primjena za odvlaživanje zraka u kućanstvu odvija u rasponu temperature od 15 do 25 °C, ova vrsta uređaja zbog svojeg je izvrsnog odnosa cijene, snage, djelotvornosti i energetske učinkovitosti među najčešće upotrebljavanima odvlaživači zraka u privatnom prostoru i građevini.

Kondenzacijski sušači zraka s kompresorom rade po načelu hladnjaka. U unutrašnjosti radi hladni uređaj s kompresijom koji rashladno sredstvo potiskuje kroz dva prijenosnika topline – ukapljivač i isparivač.

To omogućuje nagla hladnoća

Kompresor i ekspanzijski ventil u tom zatvorenom optoku izlažu rashladno sredstvo promjenama tlaka zbog čega se plin pri stlačivanju na strani ukapljivača zagrijava, a pri širenju na strani isparivača vrlo naglo hladi daleko ispod temperature prostorije.

Na isparivaču se zapravo odvija „puno kočenje temperature“ – zrak se naglo hladi ispod temperature rosišta zbog čega se vlaga koja se nalazi u zraku ondje kondenzira u kapljice vode koje zatim kapaju u prihvatni spremnik. Hladan, suhi zrak sada se provodi kroz vrući ukapljivač, ondje preuzima njegovu toplinu pa se zatim kao suh topao zrak vraća u prostoriju gdje se ponovno obogaćuje vlagom.

Nema šanse za ledeno doba

Ovisno o temperatura okoline i vlažnosti zraka isparivač može postati vrlo hladan pa se na njegovoj površini može stvoriti led ako su temperature prostorije niže od 15 °C.

Povećano stvaranje leda donekle „začepljuje“ lamele (zaleđivanje) i tako smanjuje kapacitet odvlaživanja uređaja.

Stoga svi kondenzacijski odvlaživači zraka s kompresorom imaju naprave za redovito odleđivanje isparivača – uglavnom pomoću optočnog zraka ili vrućeg plina kao što je navedeno u sljedećem odlomku „Vrste odleđivanja“.

Ako se ne bi odvijao taj postupak odleđivanja pomoću optočnog zraka ili vrućeg plina, isparivač (hladni dio) s vremenom bi se potpuno zaledio toliko da bi pravi „zid leda“ onemogućio bilo kakvo strujanje zraka.

Kada je hladni sušač s kompresorom otvoren radi servisiranja, gore u uređaju vidi se integrirani izmjenjivač topline s prednjim isparivačem (1) na čijoj se hladnoj površini kondenzira zrak, a ispod toga nalazi se žlijeb (2) za odvod skupljenog kondenzata u spremnik za skupljanje vode. Dolje u uređaju nalazi se kompresor (3) za stlačivanje rashladnog sredstva.

Vrste odleđivanja hladnih sušača s kompresorom:

Odleđivanje optočnim zrakom

Kod ovog se postupka odleđivanje tipično odvija elektronički, upravljano vremenom ili senzorima te se stoga često naziva elektroničko ili električno odleđivanje:

Kod uznapredovalog stvaranja leda na isparivaču kompresor se isključuje i tako pokreće postupak odleđivanja, dok ventilator uglavnom nastavlja s radom i preko isparivača tjera topli zrak u prostoriji kako bi se otopio led.

Taj je postupak dokazan i u pravilu funkcionira u zagrijanim okolinama iznad otprilike 15 °C.

Ako se takav sušač upotrijebi u hladnijim okolinama – ispod 15 °C, temperatura površina isparivača bit će niža od 0 °C, što uzrokuje snažno stvaranje leda na njegovoj površini. Kod uređaja za odleđivanje optočnim zrakom tada valja zapravo neprestano provoditi odleđivanje zbog znatno duljeg trajanja odleđivanja.

S odvlaživačima zraka za odleđivanje optočnim zrakom u takvim se hladnim okolinama može dogoditi da se uopće ne provodi redovito odleđivanje jer je uređaj gotovo neprestano zabavljen svojim vlastitim odleđivanjem!

Stoga su hladni sušači s odleđivanjem optočnim zrakom iz ekonomičnih razloga gotovo uvijek dobro rješenje za sve okoline s umjerenim temperaturama zraka višima od 15 °C u toplim prostorijama.

Odleđivanje vrućim plinom

Za razliku od odleđivanja optočnim zrakom, odvlaživači su zraka za primjenu i u hladnijim prostorijama opremljeni sustavom odleđivanja vrućim plinom u postupku obilaska.

Ovdje se vrući plin rashladnog sredstva rashladnog kruga aktivno upotrebljava za brzo i učinkovito odleđivanje. Na početku zaleđivanja automatski se otvara specijalni magnetni ventil koji sada vrući iz kompresora umjesto do isparivača izravno preko mimovoda vodi za isparivača, a kada se on odledi, zatvara se radi nastavka redovitog optoka rashladnog sredstva za način rada odvlaživanja zraka.

Za razliku od otapanja optočnim zrakom automatsko otapanje vrućim plinom omogućuje dramatično kraće faze otapanja od samo nekoliko minuta, što je nužna pretpostavka za učinkovito odvlaživanje zraka u područjima niskih temperatura i u negrijanim prostorijama. Pravo odvlaživanje zraka odvija se isključivo u fazama neodleđivanja uređaja za sušenje.

Stoga su odvlaživači zraka s automatskim odleđivanjem vrućim plinom u usporedbi s uređajima na optočni zrak jednake snage kompresora uvijek prikladniji i učinkovitiji za odvlaživanje negrijanih prostorija s temperaturama nižima od 15 °C.

Kod temperatura okoline viših od 15 °C snaga odvlaživača s odleđivanjem vrućim plinom i automatskim odleđivanjem sve se više izjednačuje sve dok na temperaturama višima od otprilike 18 °C na postane identična.

Zaključak: Hladni sušači s odleđivanjem vrućim plinom fleksibilno su upotrebljivi univerzalni uređaji jer njihov sustav odleđivanja omogućuje uporabu u područjima temperature okoline od 5 °C do 35 °C. Stoga su ovi uređaji varijabilno upotrebljivi u toplim i hladnim prostorijama – ljeti i zimi. Uređaji s odleđivanjem optočnim zrakom mogu se za razliku od toga ekonomično i energetski smisleno upotrebljavati samo u području temperature od 15 °C do 35 °C.

Znanje iz prakse o odvlaživačima zraka – pregled svih poglavlja

1. poglavlje: Osnovno znanje o vlažnosti zraka – sve apsolutno relativno
2. poglavlje: Pregled postupaka odvlaživanja zraka – kondenzacija i adsorpcija
2.1. poglavlje: Kondenzacijski sušač zraka s tehnikom kompresora
2.2. poglavlje: Kondenzacijski sušač zraka s tehnikom Peltier
2.3. poglavlje: Adsorpcijski sušači zraka
3. poglavlje: Koji postupak odvlaživanja za koju svrhu?

Cijena
KM
-
KM
Korisnička ocjena
Stranica 1 od 1
U ovoj kategoriji nema proizvoda.